Zarząd SKNM "Akademia Platońska":
Prezes: Anna Kozieł
Zastępca prezesa: Katarzyna Charytanowicz, Jolanta Olszewska
Sekretarz: Adam Szczygielski
Opiekun Koła: dr Małgorzata Cudna
Statut Koła
Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie