Zarząd SKNM "Akademia Platońska":
Prezes: Adam Szczygielski
Zastępca prezesa: Monika Kot
Skarbnik: Anna Kozieł
Opiekun Koła: dr Agnieszka Kozak